Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Привредне могућности

Убрзани привредни развој општине Пећинци започео је након 2000. године и великог привредног бума. До тада је ова општина била пољопривредно подручје, са великим површинама плодних ораница. Међутим, развојем радне зоне и њеним проширењем, стање се, у привредном смислу, веома променило. Наиме, само је у насељу Шимановци укупно 900 хектара ораница претворено у индустријску зону. Усвајањем Просторног плана општине, општина је добила још 1.650 хектара нових радних зона.

Реномиране светске компаније улажу свој капитал у градњу пословно - производних објеката, заступљен је велики број привредних грана, од прехрамбене, машинске, грађевинске, до развоја услужних делатности, посебно кинематографије.

Захваљујући великим шумским комплексима у јужном делу општине уз реку Саву, шумарство се развило у једну од важнијих привредних грана општине Пећинци.

Специјални резерват природе Обедска бара, чије су географске, а поготово биолошке карактеристике, на далеко познате, са остацима средњовековног града Купиника, црквом Мајке Ангелине и Црквом Светог Луке, као најзначајнијим историјским споменицима, представља главни туристички центар општине.

Отвореношћу општине и њене администрације, на челу са Канцеларијом за локални економски развој, сви заинтересовани инвеститори имају могућност да добију неопходне информације, помоћ и подршку у сваком тренутку.

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У СРБИЈУ

 • Повољан географски положај-Европски коридори 10 и 7 пролазе кроз Србију, веза Европе и Азије
 • Споразум о слободној трговини са Руском Федерацијом, Белорусијом-тржиште од 150 милиона потрошача. Једино Србија од земаља региона има потписан ФТА са Русијом.
 • Србија члан ЦЕЕФТА-тржиште од око 60 милиона људи
 • Макроекономска стабилност-ограничена инфлација и стални раст ГДП-а
 • Преференцијални трговински статус са земљама ЕУ и УСА
 • Национални третман страних компанија
 • Најниже пореске стопе у региону: 10% порез на профит, 8-18% ПДВ
 • 10 година ослобођења од пореза за велике инвестиције-преко 7,5 мил еура и 100 запослених
 • Највећи прилив ФДИ у Југоисточној Европи
 • Државни подстицаји за инвестиционе пројекте-2.000-10.000 еур по новозапосленом
 • Увоз ослобођен царина за сировине, полупроизводе, компоненте и опрему

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ПЕЋИНЦЕ

 • Стратешки положај општине Пећинци. Удаљеност од Београда 25 км и 15 км од аеродрома “ Никола Тесла “.
 • Добра инфраструктурна и саобраћајна повезаност. Ауто-пут Е 70 пресеца северну периферију општине. Река Сава чини јужну природну границу општине Пећинци.
 • Политичка стабилност
 • Близина тржишта земаља региона-Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија
 • Конкурентна и квалификована радна снага
 • Инфраструктурно опремљене Индустријске зоне
 • Институционална подршка за инвеститоре-Општински услужни центар, Агенција за развој, Канцеларија за ЛЕР
 • Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола
 • Конкурентне цене- ниске накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта, комуналне, локалне таксе
 • Велики просторни потенцијал за прилив нових ФДИ 1800 ха индустријских зона
 • Усвојена планско-техничка документација-Просторни План општине, Генерални План, План Детаљне Регулације Индустријских зона
 • Велики потенцијал за улагање у области туризма на подручју Специјалног резервата природе Обедска бара