Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Народна библиотека

Народна библиотека у Пећинцима
Ул. Слободана Бајића 1
Телефон/ факс: 022/2435-350
Имејл: narodnabiblioteka5@gmail.com

Директор: Невена Наић


Народна библиотека у Пећинцима основана је 1972. године са огранцима у Шимановцима (основан 1985. године), Ашањи (основан 2001. године), и у Огару (основан 2008. године). Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседује, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције. Циљ њеног оснивања је обезбеђивање услова за остваривање права грађана на слободу изражавања и на стицање и коришћење знања. Грађани имају слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечко-информационој грађи и изворима, као и право на остваривање својих индивидуалних и интелектуалних слобода.

Поред основне делатности, библиотека се бави и организовањем културно-образовних програма чији је циљ пропагирање књиге као културног добра и стицање навике читања и служења књигом. У том смислу, посебна пажња се посвећује раду са децом од најранијег узраста, са циљем да осмишљеним садржајима допринесемо подизању нивоа свести о непролазним културним вредностима.

Народна библиотека у Пећинцима са огранцима у Шимановцима, Ашањи и Огару располаже са фондом од око 49 хиљада књига, које су разврстане у оквиру одељења за одрасле, одељења за децу, одељења стручне и научно-популарне литературе и Завичајног одељења.

У одељењу за одрасле налазе се дела домаће и стране белетристике, путописи, есеји, књижевна критика и мемоари.

Дечије одељење поред књижевности за децу, сликовница и лектире поседује и низ енциклопедијских издања за најмлађи узраст.

У одељењу стручне и научно-популарне литературе налази се велики избор књига које грађанима, студентима и ученицима нуде богат извор информација за опште и стручно образовање и усавршавање из области друштвених, природних и примењених наука.

Корисници имају слободан приступ свим одељењима. Основна мисија Библиотеке је да буде културни и информациони центар локалне заједнице, референсна збирка, место за истраживачки рад, место за учење током читавог живота, креативно испољавање, место сусретања људи, и као таква, отворена је за различита искуства и за реализацију нових идеја.