Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ЕТНО КУЋА У КУПИНОВУ

Адреса: Улица Бранка Маџаревића 140

У оквиру заштићене амбијенталне целине – првобитног језгра села Купинова, својим карактеристикама издваја се окућница у Улици Бранка Маџаревића 140. Кућа је према веровању мештана, једна од најстаријих стамбених зграда у селу.

Чеоном страном је окренута улици, али је десетак метара увучена у двориште. Саграђена је на соклу од опеке и јаким храстовим темељачама, зидови су јој од плетера, блатом олепљени и окречени. Првобитни кровни покривач, трска враћен је приликом извођења конзерваторско-рестаураторских радова на згради.

Дуж целе куће протеже се гонак са дрвеним стубовима и аркадама између њих. Гонак има дашчану оградицу перду. Из њега се улази у средњу просторију, кухињу, али и у предњу и задњу собу. У кухињи се налази простор за огњиште, а изнад њега отворени оџак. Испод задње собе налази се подрум, у који се улази са уже стране куће.

Улични забат куће је од дасака са сливком од шиндре. Прозори на уличној фасади су са дрвеним шалукатрама, остали су једноставне израде.

Ова окућница, некада у поседу породице Путник, данас је откупљена и заједно са пратећим зградама вајатом, амбаром, бунаром, хлебном пећи, представља окосницу будућег етно-парка. На кући су у више наврата изведени неопходни конзерваторско-рестаураторски радови.