Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Основна школа "Душан Вукасовић Диоген" Купиново

Адреса: Маршала Тита 1, 22419 Купиново
Тел: 022/2438-451
Fax: 022/2438-114
Е-mail: dvdiogen@gmail.com, sm.diogenk@neobee.net

Најстарији писани подаци о школи потичу из 1786. године. По опису Франца Штефана Енгела "Купиново има једну илирску и такође једну немачку народну школу". Данас, основну школу „Душан Вукасовић Диоген“ чине матична школа у Купинову и две подручне школе- у Ашањи и Обрежу. У свакој школи постоји по једно одељење од првог до осмог разреда. У школи у Купинову постоји и одељење за децу са посебним потребама. Укупан број дака у школи је 446, од чега њих 177 похађа наставу у Купинову. Наставу у школи изводе 35 наставника , а у школи има укупно 50 запослених. И поред тешких услова рада и чињенице да је велики број наставника који путују на наставу, школа има вецу групу квалитетних наставника који постижу добре резултате у раду са децом (на окружним и општинским такмичењима, смотрама и конкурсима).

ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ прва је школа у општини која је прошла обуку за школско развојно планирање: Као резултат ових семинара настао је Школски развојни план. Из реалних потреба и развојних приоритета школе, а у складу са овим документом проистекао је низ пројеката и акција са циљевима побољшања услова рада у школи- уређености и опремљености школе (уводење централног грејања, замена столарије, опремање кабинета за информатику...), побољшања процеса наставе (радионичарски рад, активно учење, увођење родитеља у процес наставе...) и побољшање атмосфере (заједничке активности ученика, родитеља и наставника...).

Из овог документа проистекао је и школски пројекат „Ђачки креативни клуб“ чија је реализација у току. Овај пројекат подразумева опремање посебног простора за изводење ваннаставних активности и формирање и активан рад четири секције- новинарске, драмске, ликовне и фотографске. Циљ овог пројекта, измеду осталог, је обогаћивање културних дешавања и побољшање атмосфере афирмисањем ученицког стваралаштва у школи и друштвеној средини.