Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Буџет Општине Пећинци за 2020. године

Завршни рачун буџета Општине Пећинци за 2019. годину