Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Инфраструктура и ресурси

Општина Пећинци искористила је повољан географски положај и у периоду након 2002 успела је да привуче око 30 греенфиелд инвестиција. Домаће и стране компаније уложиле су близу 300 мил. ЕУР-а у развој производно пословних комплекса чиме је отпочео процес решавања кључног проблема незапослености и подизања друштвеног стандарда локалног становништва. Креирано је око 1200 нових радних места.

Скупштина општине усвојила је Стратегију локалног економског развоја и Просторни План општине Пећинци као два кључна документа којима се поспешује будући развој локалне заједнице. Стратегијом локалног економског развоја дефинисано је пет кључних области и то:

1. Развој малих и средњих предузећа и предузетништва
2. Развој пољопривреде и села
3. Развој туризма
4. Привлачење директних инвестиција и
5. Подизање квалитета живота.

Просторним Планом обухваћено је око 1900 ха радних зона. Такође за најатрактивније радне зоне које се налазе у Шимановцима непосредно уз ауто-пут Е 70 на само 25 км од Београда и 15 км од међународног аеродрома « Никола Тесла « и које се простиру на површини од око 800 ха урађени су Планови детаљне регулације и почели су радови на изградњи инфраструктуре ( путна мрежа, гасификација, канализациона мрежа са пречистачем, телекомуникациона мрежа ). Наша најбоља препорука су инвеститори који су већ инвестирали у општини Пећинци.

Захваљујући интензивном приливу ФДИ општина Пећинци обезбедила је средства за изградњу канализационе мреже и пречистача у насељу Пећинци и насељу Шимановци са прикључцима на радне зоне, ревитализацију путне мреже на територији целе општине. Урађени су пројекти за још 5 насеља.

Планирано је да се у наредних 4-5 година изгради канализациона мрежа на целој територији општине Пећинци. Затим почели су радови на гасификацији општине са приоритетом који подразумева гасификацију Радних зона.
Такође, у току су радови на уређењу центра насеља Пећинци и отварање пешачке зоне. Локална самоуправа наручила је израду Планова генералне регулације за још неколико насеља. Прилив средстава у буџет омогућио је да се издвоји око 11.мил. РСД за социјална давања и помоћ социјално угроженим категоријама становништва.

Општина ће такође финансирати изградњу нове спортске хале и средњошколског центра као и наставити да улаже у побољшање услова у постојећим установама предшколског и школског образовања.

Циљ администрације ове локалне самоуправе је да општина Пећинци постане заиста, како каже наш слоган, место просперитета.

Радна снага и питања запошљавања

Мишљење послодаваца у вези радне снаге у општини је веома позитивно (47% - добро, 27% одлично и 19% задовољавајуће).

РАСПОЛОЖИВА РАДНА СНАГА