Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 2023. година - ЈП 2/23

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 2022. година

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.Измене и допуне Правилника

Одлуку о избору директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Пећинци


Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији општине Пећинци за 2022. годину

За грађане - пријавни формулар за породичне куће/станове – прилог 1

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Пећинци – прилог 2

Изјава – прилог 3

Критеријуми за избор пројеката (породичне куће, станове) – прилог 4

Обавештење о продужењу рока за грађане

Обавештење о продужењу рока за грађане 2

Обавештење о продужењу рока за грађане 3

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пећинци за 2022. годину

Коначна ранг листа крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пећинци за 2022. годину

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.