Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 2023. година - ЈП 2/23

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.

Обавештење о затварању јавног позива

Комисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације обавештава грађане општине Пећинци да, услед великог броја пристиглих пријава на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пећинци за 2023. годину, тренутно затвара Јавни позив, као и пријем нових захтева грађана. Уколико се након поступка оцењивања пријава грађана појави могућност за додатне пријаве у оквиру пројеката енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пећинци, грађани ће о томе благовремено бити обавештени.

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 2022. година

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.Измене и допуне Правилника

Одлуку о избору директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Пећинци


Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији општине Пећинци за 2022. годину

За грађане - пријавни формулар за породичне куће/станове – прилог 1

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте општине Пећинци – прилог 2

Изјава – прилог 3

Критеријуми за избор пројеката (породичне куће, станове) – прилог 4

Обавештење о продужењу рока за грађане

Обавештење о продужењу рока за грађане 2

Обавештење о продужењу рока за грађане 3

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пећинци за 2022. годину

Коначна ранг листа крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пећинци за 2022. годину

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 022/400-748 и 022/400-722, као и на електронску адресу sekretar.so@pecinci.org.