Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ


Остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свињa, јагњади

25.04.2014.

Право на коришћење подстицаја у сточарству има правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства под условом да је:

1) уписано у Регистар;

2) пријавило врсту и број животиња;

3) извршило обележавање и регистрацију грла, односно кошница пчела у Централној бази, осим за јагњад, живину и рибе.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади подноси сe до 31. јануара 2015. године. Потребно понети на увид пасоше од јунади и Извод из регистра пољопривредних газдинстава.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња подноси се до 31. децембра 2014. године. Уз захтев за грла предата кланици подноси се пријемница која је дата у Прилогу правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади, оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора и копија уверења о здравственом стању животиња, оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора.


Контрола плодности пољопривредног земљишта у 2013. години

За све додатне информације контакт особа је Андријана Радојчић из Агенције за развој општине Пећинци, телефон 022/400-732, канцеларија број 12.


РЕГРЕСИРАЊЕ

вештачког осемењавања говеда

      Општина Пећинци и у 2013. години наставља са регресирањем вештачког осемењавања говеда, у власништву регистрованих пољопривредника са територије општине Пећинци.

УСЛОВИ

ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА


Уредба

о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години

13.09.2012.


Уредба

о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове у пољопривреди у 2012. години

13.09.2012.