Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Kulturni centar Pećinci

Kulturni centar „Pećinci“
Ul. Slobodana Bajića br. 1
Pećinci
Tel/faks: 022/2436-237 i 022/2436-766
E-mail: kulturnicentarpecinci@gmail.com

Direktor: Jovan Devrnja


Na svega četrdesetak kilometara od Beograda i pedesetak kilometara od Novog Sada, u Donjem Sremu nalazi se centralna ustanova kulture u opštini Pećinci. Pećinački Kulturni centar, osnovan 1978. godine, kao glavni organizator kulturnih dešavanja, angažovano i predano radi na tome da modernizuje, obogati i umreži svoje aktivnosti sa ciljem obogaćivanja prevashodno kulturnog, a potom i obrazovnog i umetničkog života meštana u svih 15 naselja opštine Pećinci.

Sadržaj delatnosti koju razvija Kulturni centar usmerena je, pre svega, na decu i omladinu. Putem mnogobrojnih manifestacija, sekcija i projekata ova institucija kulture nastoji da uspostavi kontinuiranu, bogatu i raznoliku delatnost na poljima umetničke, galerijske i obrazovne aktivnosti u ovom delu Srema. Navedena delatnost usmerena je ka promovisanju opštine u regionu i šire, isticanjem talenata i znanosti sa ovog prostora. Negovanje lokalne tradicije i lokalne kulturne baštine predstavlja pečat rada Kulturnog centra Pećinci. Domaćin je i pokretač brojnih manifestacija i organizator rada sa decom i omladinom u okviru brojnih sekcija i na polju amaterizma.

Više od četrdeset godina obavlja delatnost koja je usmerena na realizaciju i negovanje aktivnosti u oblasti amaterskog i profesionalnog stvaralaštva (pozorišni, književni, muzički, filmski i likovni programi) i odnose se na: organizovanje kulturnih aktivnosti, akcija kulturno-umetničkog karaktera u cilju podsticanja i širenja kulturnog života, predavanja, tribina i drugih oblika iz oblasti kulture i umetnosti, kulturno-umetničkih manifestacija i programa, raznih izložbi i jubileja u oblasti kulture od značaja za opštinu, kulturno-umetničkog života lokalne zajednice kroz rad kulturno-umetničkih društava i ostalih oblika amaterskog rada i aktivnosti vezanih za izdavačku delatnost. Kulturni centar je nedavno proširio svoju delatnost, pa tako u okviru centralne ustanove kulture u opštini Pećinci funkcioniše i muzejska jedinica „KCP – Muzej Kupinik“ sa sedištem u Kupinovu.

Sekcije koje rade u okviru pećinačkog Kulturnog centra su: muzičko-instrumentalna (Studio za muzičku edukaciju i obrazovanje), dramska, literarna, enigmatska i likovna, a od nedavno pod okriljem Kulturnog centra funkcioniše i izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ iz Rume pri kojem deca sa teritorije opštine Pećinci imaju priliku da pored nastave solfeđa steknu osnovno muzičko obrazovanje na klaviru, tamburi, harmonici i gitari.

Među najznačajnijim projektima koje uz podršku pećinačke lokalne samouprave, resornog sekretarijata i ministarstva realizuje Kulturni centar su: „Pećinačko kulturno leto“ koje se u kontinuitetu održava od 2015. godine, Dečji muzički festival „Mini-tini fest“ koji se realizuje skoro dve decenije, „Sajam kulture mladih na selu“ – manifestacija nastala u godini kada se obeležavalo četiri decenije postojanja i rada, a od nedavno realizuju se projekti koji za cilj imaju popularisanje klasične muzike za decu osnovnoškolskog uzrasta.

Posebno se vodi računa da kulturni programi stignu do dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Projekat koji je proteklih nekoliko godina izazvao najveću pažnju je „Dečje kulturno leto“ koje se tokom jula organizuje u svih 15 naselja opštine, a najmlađi imaju priliku da uživaju u interaktivnim predstavama za decu, maskenbalima i koncertima dečje muzike.

Svake godine u januaru mesecu organizuje se Svetosavska svečanost. Početak marta rezervisan je za najbolje recitatore u opštini Pećinci. Tokom aprila deca i mladi koji se bave scenskim stvaralaštvom na daskama koje život znače izvode predstave za decu i odrasle sa kojima kasnije učestvuju na značajnim festivalima u zemlji i regionu. Sada već tradicionalno, tokom maja realizuju se Likovni i i Literarni konkurs u okviru Dana opštine Pećinci. Najbolja kulturno-umetnička društva koja se bave izvornim stvaralaštvom imaju priliku da predstave svoj rad tokom juna, dok je septembar u znaku likovne umetnosti i predstavljanju najboljih likovnih umetnika u opštini koji su prethodnih godina ostvarili značajne rezultate.

Kulturni centar je domaćin dva takmičarska festivala koja se realizuju u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva Vojvodine, pa su tako Pećinci u aprilu domaćini najboljim dečjim ansamblima iz Srema kada je u pitanju scensko stvaralaštvo, dok u junu ovo mesto biva prestonica izvornog stvaralaštva i domaćini najboljim izvornim grupama u Sremu. Pored toga, redovno se održavaju književne večeri, likovne izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, edukativna predavanja i tribine, dok posebno treba istaći saradnju sa drugim ustanovama i organizacijama i medijima. Krajem svake godine najmlađi bivaju nagrađeni poklonom u vidu novogodišnje predstave.