Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Kulturni centar Pećinci

Kulturni centar „Pećinci“
Ul. Slobodana Bajića br. 1
Pećinci
Tel/faks: 022/2436-237 i 022/2436-766
E-mail: kulturnicentarpecinci@gmail.com

Direktor: Jovan Devrnja


Pećinački Kulturni centar (osnovan 1978. godine), kao glavni organizator kulturnih dešavanja, angažovano i predano radi na tome da modernizuje, obogati i umreži svoje aktivnosti sa ciljem obogaćivanja prevashodno kulturnog, a potom i obrazovnog i umetničkog života meštana u svih 15 naselja opštine Pećinci.

Sadržaj delatnosti koju razvija Kulturni centar usmerena je, pre svega, na decu i omladinu. Putem mnogobrojnih manifestacija, sekcija i projekata ova institucija kulture nastoji da uspostavi kontinuiranu, bogatu i raznoliku delatnost na poljima umetničke, galerijske i obrazovne aktivnosti u ovom delu Srema. Navedena delatnost usmerena je ka promovisanju opštine u regionu i šire, isticanjem talenata i znanosti sa ovog prostora. Negovanje lokalne tradicije i lokalne kulturne baštine predstavlja pečat rada Kulturnog centra Pećinci. Domaćin je i pokretač brojnih manifestacija i organizator rada sa decom i omladinom u okviru brojnih sekcija i na polju amaterizma.

Više od četrdeset godina obavlja delatnost koja je usmerena na realizaciju i negovanje aktivnosti u oblasti amaterskog i profesionalnog stvaralaštva (pozorišni, književni, muzički, filmski i likovni programi) i odnosi se na: organizovanje kulturnih aktivnosti, akcija kulturno – umetničkog karaktera u cilju podsticanja i širenja kulturnog života, predavanja, tribina i drugih oblika iz oblasti kulture i umetnosti, kulturno – umetničkih manifestacija i programa, raznih izložbi i jubileja u oblasti kulture od značaja za opštinu, kulturno – umetničkog života lokalne zajednice kroz rad kulturno – umetničkih društava i ostalih oblika amaterskog rada i aktivnosti vezanih za izdavačku delatnost.

Sekcije koje rade u okviru pećinačkog Kulturnog centra su: dramska, literarna, enigmatska, likovna i muzičko – instrumentalna (Studio za muzičku edukaciju i obrazovanje).

Značajni projekti koje realuzuje pećinački Kulturni centar su: „Pećinačko kulturno leto“, „Mini–tini fest“, „Sajam kulture mladih na selu“, „Pozorište na selu“, „Enigmatika“ i „Klasična muzika za najmlađe.

Aktivnosti Kulturnog centra tokom godine: Svetosavska svečanost (januar), Opštinska smotra recitatora (mart), Opštinska smotra dramskog stvaralaštva za odrasle (mart), Opštinska smotra dečjeg scenskog stvaralaštva (april), Zonska smotra dečjeg scenskog stvaralaštva Srema (april), Opštinska smotra dečijeg likovnog stvaralaštva – Likovni konkurs (maj), Opštinska smotra dečjeg literarnog stvaralaštva – Literarni konkurs (maj), Opštinska smotra folklornog izvornog stvaralaštva (jun), Zonska smotra folklornog izvornog stvaralaštva Srema (jun), Opštinska smotra likovnih umetnika amatera (septembar), književne večeri, likovne izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, edukativna predavanja i tribine i sl., kao i saradnja sa drugim ustanovama i organizacijama i medijima.