Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Sreda, 1. April 2020.

Rezervoari sa dezinfekcionim sredstvom za građane u svim naseljima

Povratak

Rezervoari sa dezinfekcionim sredstvom za građane u svim naseljima
Rezervoari sa dezinfekcionim sredstvom za građane u svim naseljima

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ počeli su danas sa postavljanjem mobilnih rezervoara sa dezinfekcionim sredstvom natrijum hipohlorit, koji služi za dezinfekciju spoljašnjih prostora. Rezervoari će biti postavljeni u svih 15 naselja pećinačke opštine, a dezinfekcioni rastvor je razblažen i dostupan građanima za dezinfekciju spoljašnjih površina i podova kao što su stepeništa i ulazi.

Sredstvo za dezinfekciju nije za piće niti za ličnu dezinfekciju. Maksimalna dozvoljena količina je 2 litra po osobi kako bi sredstvo bilo dostupno svim građanima, a sredstvo gubi dezinfekciona svojstva ukoliko duže stoji. Građani ne treba da sipaju veće količine i prave zalihe, jer će ekipe JKP VIK redovno dopunjavati rezervoare.

RASPORED REZERVOARA PO NASELJIMA:

 • ŠIMANOVCI – CENTAR, SEMAFOR, NASELJE
 • PEĆINCI – CENTAR, VATROGASNI DOM
 • DEČ – CENTAR
 • AŠANJA – CENTAR
 • KUPINOVO – CENTAR (JAVNA ČESMA)
 • OBREŽ – CENTAR
 • OGAR – CENTAR
 • DONJI TOVARNIK – CENTAR
 • SUBOTIŠTE – CENTAR
 • BRESTAČ – CENTAR (IGRALIŠTE)
 • SIBAČ – CENTAR
 • POPINCI – CENTAR, ROMSKO NASELJE
 • PRHOVO – VRTIĆ
 • SREMSKI MIHALJEVCI – CENTAR
 • KARLOVČIĆ - CENTAR

Na terenu dve ekipe JKP VIK postavljaju rezervoare, a očekuje se da tokom dana cisterne budu postavljene u svih 15 naselja.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje