Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Sreda, 1. Novembar 2017.

Održana prva sednica Privremenog organa

Povratak

Održana prva sednica Privremenog organa
Održana prva sednica Privremenog organa

Odlukom Vlade Republike Srbije u opštini Pećinci raspuštena je Skupština opštine i obrazovan Privremeni organ, koji će do lokalnih izbora obavljati sve poslove iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa opštine Pećinci. Na mesto predsednika Privremenog organa imenovana je dosadašnja predsednica pećinačke opštine Dubravka Kovačević Subotički, a za članove su imenovani Zoran Vojkić, Snežana Gagić, Milenko Đurđević i Siniša Đokić.

Na prvoj sednici Privremenog organa, održanoj 30. oktobra, usvojen je Poslovnik o radu Privremenog organa, a za sekretara ovog tela izabrana je Jelena Mićić, dosadašnji sekretar Skupštine opštine Pećinci.

„Obrazovanjem Privremenog organa obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje pećinačke lokalne samouprave u narednom periodu. Takođe, želim da naglasim da naši sugrađani neće trpeti zbog uvođenja privremenih mera i da će svi infrastrukturni radovi koji su u toku biti privedeni kraju, kao i da ćemo nastaviti sa realizacijom svih započetih projekata. Sve opštinske službe će nastaviti sa redovnim obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti čime ćemo obezbediti nesmetano svakodnevno funkcionisanje lokalne zajednice“ – izjavila je Kovačević Subotički.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje