Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
Ponedeljak, 12. Februar 2024. 08:00

Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci, 8, 9. i 12. februara u periodu od 8.00 do 18.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 19. februara 2024. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje