Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU

Kontakt:

Odeljenje za privredu, LER, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove - Odsek za poljoprivredu

tel: 022/400-711
e-mail: poljoprivreda@pecinci.org

 

 


Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Prijave će se vršiti u periodu od 19. do 30.09.2016. godine. Broj uzoraka je ograničen.

Opštinska uprava opštine Pećinci, Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci i Agencija za razvoj opštine Pećinci u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica, organizuju kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Svi zainteresovani poljoprivrednici mogu da se prijave u prostorijama Udruženja (Jove Neguševića broj 1), u Opštini Pećinci (Slobodana Bajića broj 5, kancelarija br. 30) ili u najbližoj mesnoj kancelariji, a sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 022/435-110 i 022/400-711.

Za prijavu su potrebni sledeći podaci: ime i prezime nosioca gazdinstva, adresa i kontakt telefon, broj poljoprivrednog gazdinstva, podaci o parcelama (katastarska opština, potes, broj i površina parcele), planirana setvena struktura u naredne četiri godine.

OBRAZAC PRIJAVE
(klik na link da preuzmete obrazac)


REGRESIRANJE

veštačkog osemenjavanja goveda

      Opština Pećinci i u 2013. godini nastavlja sa regresiranjem veštačkog osemenjavanja goveda, u vlasništvu registrovanih poljoprivrednika sa teritorije opštine Pećinci.

USLOVI

FORMULAR ZAHTEVA


Ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja i jagnjadi

25.04.2014.

Pravo na korišćenje podsticaja u stočarstvu ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je:

1) upisano u Registar;

2) prijavilo vrstu i broj životinja;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla, odnosno košnica pčela u Centralnoj bazi, osim za jagnjad, živinu i ribe.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi podnosi se do 31. januara 2015. godine. Potrebno poneti na uvid pasoše od junadi i Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov svinja podnosi se do 31. decembra 2014. godine. Uz zahtev za grla predata klanici podnosi se prijemnica koja je data u Prilogu pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi, overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora.


Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Andrijana Radojčić iz Agencije za razvoj opštine Pećinci, telefon 022/400-732, kancelarija broj 12.