Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI

 • U periodu počev od 30. decembra 2020. zaključno sa 11. januarom 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 05.00 časova do 20.00 časova.

  U toku navedenog radnog vremena u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku.

  Ograničenje se ne odnosi na radno vreme:

  1) apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van utvrđenog radnog vremena, kao i subotom i nedeljom;

  2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

  3) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van utvrđenog radnog vremena, kao i subotom i nedeljom;

  4) pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade i subotom i nedeljom do 21.00 čas;

  5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

  6) pijaca, koje subotom i nedeljom mogu da rade od 06.00 časova do 15.00 časova;

  7) fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van utvrđenog radnog vremena, kao i subotom i nedeljom;

  8) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i subotom do 17.00 časova.

 • Zabranjena su javna okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od pet lica. Ova odluka se ne odnosi na školsku i radnu sredinu, gde i dalje može da bude više od pet lica, ali samo pod uslovom da između lica može da se obezbedi distanca od dva metra, odnosno prostor od četiri kvadratna metra po jednoj osobi
 • Obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme (nošenje zaštitne maske) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti.

 • Omogućavanje rada od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta.

 • Zabranjeno je organizovanje proslava seoskih slava i vašara, postavljanje zabavnih parkova, licidera i uličnih prodavaca igračaka, kao i organizovanje svih ostalih zabavnih sadržaja koji podrazumevaju okupljanje dece, mladih ali i odraslih

 • Stroga kontrola obaveze nošenja zaštitne maske u vozilima javnog prevoza, uz ograničenje maksimalnog broja putnika u vozilu na polovinu deklarisanog kapaciteta vozila.

 • Stroga kontrola sprovođenja kućne izolacije, kućnog karantina (samoizolacije), kao i svih ostalih protivepidemijskih mera koje su na snazi.

 • Zabranjen je rad svečanih sala i organizovanje svadbi, svih vrsta proslava i svečanosti, kao i organizovanje manifestacija i koncerata

 • Obavezno je poštovanje mera koje se odnose na maksimalan broj lica u objektu, nošenje zaštitnih maski, poštovanje fizičke distance i upotrebu dezinfekcionih sredstava, a u ugostiteljskim objektima zabranjena je živa muzika i u zatvorenom i u otvorenom delu objekta.

 • Opštinska uprava Opštine Pećinci radi po ustaljenom radnom vremenu, od 7.30 do 15.30 časova, a prijem stranaka vrši se isključivo u šalter sali Opštinskog uslužnog centra
 • Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zgradi Opštine, kao i dezinfekcija ruku i merenje temperature na ulazu u zgradu
 • Za sve informacije o radu sa strankama i predmetima koju su u postupku kod Opštinske uprave građanima su na raspolaganju telefoni:
Matična služba: 022/400 709
Lokalna poreska administracija: 022/400 703
Društvene delatnosti: 022/400 704
Služba dečije zaštite: 022/400 705
Pisarnica: 022/400 702

 • U kozmetičkim, frizerskim i salonima lepote obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica uz redovno provetravanje i dezinfekciju prostora

 • Ograničava se broj ljudi na sahranama do 30, uz obaveznu fizičku distancu od 2 metra i poštovanje svih propisanih mera zaštite

 • Hitni zahtevi u pećinačkom Centru za socijalni rad primaju se telefonom, poštom ili elektronskom poštom. Stranke mogu da upute zahteve putem telefona: 022/2436 028 i 022/2435 240
 • Obavezno je nošenje maski u javnom prevozu, a svim građanima se preporučuje nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima
 • Po nalogu Štaba JKP “Sava” vrši svakodnevnu dezinfekciju prostora oko zgrade Opštine Pećinci, kao i prostora oko pećinačkog Doma zdravlja
 • JKP "Vodovod i kanalizacija" redovno dopunjava rezervoare sa natrijum-hipohloritom u svih 15 naselja pećinačke opštine, iz kojih se građani mogu besplatno snabdevati dezinfekcionim sredstvom za sopstvene potrebe
 • Javne ustanove su u obavezi da vrše svakodnevnu dezinfekciju prostora oko svojih objekata, a mesne zajednice su u obavezi da vrše dezinfekciju prostora oko pošta, ambulanti i prodavnica u naseljima

KOL CENTAR ZA POMOĆ NAJSTARIJIM SUGRAĐANIMA

Kol centar za pomoć starijim sugrađanima u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama i lekovima.

Kontakt telefoni:

022/2436-503

064/898-37-11

064/898-37-12

064/898-37-15

Radno vreme kol centra je od 7.30 do 15.30 časova. 

Poljoprivrednici do radne dozvole elektronskim putem

Kako su poljoprivredni radovi u jeku, za one kojima radni dan počinje pre 5 časova potrebne su radne dozvole. Do njih poljoprivrednici mogu da dođu tako što će da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi: http://agromere.registar-uzb.rs/ odnosno na odgovarajući broj telefona sa spiska koji se nalazi na sledećoj adresi: https://www.uzb.minpolj.gov.rs/, a prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova.

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .

Kako do potvrde o aktivnom statusu gazdinstva

S obzirom da su poljoprivredni radovi u jeku, kao i poslovi iz oblasti stočarstva, poljoprivrednici koji se kreću tokom zabrane kretanja u vreme policijskog časa, neophodno je da poseduju uz sebe osim lične karte i potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu.

Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivredni proizvođači mogu da pribave u Upravi za trezor u Sremskoj Mitrovici, ul. Kralja Petra I br. 44, a radno vreme trezora je do 12.00 časova, ili da Zahtev za izdavanje potvrde pošalju poštom u kom slučaju potvrdu dobijaju na kućnu adresu.

Zahtev mogu direktno preuzeti OVDE ili u prostorijama Udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci do 13.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Udruženja, a kontakt osoba je Marijana Panić predsednica pećinačkog Udruženja. Kontakt telefon: 064/898-36-31, 022/400-758.

Kako do saobraćajne dozvole u vreme vanrednog stanja

Vlasnici automobila kojima ističe registracija, produženja mogu da obave isključivo u ovlašćenim servisima u kojima se obavljaju tehnički pregledi. Ukoliko građani moraju da izvade i nova dokumenta, potrebno je da se obrate MUP-u elektronskim putem i to Upravi za upravne poslove na adresu: upravazaupravneposlove@mup.gov.rs od koje će dobiti dalje instrukcije kako da dođu do potrebnih dokumenata.

Postanite korisnik elektronskih usluga na portalu eUprava Vlade Republike Srbije

Građani Srbije su u mogućnosti da na portalu eUprava koriste veliki broj elektronskih usluga i tako brojne administrativne poslove obave od kuće, što je od posebnog značaja u periodu dok traje vanredno stanje proglašeno zbog epidemje virusa COVID-19. Elektronske usluge možete da koristite od kuće sa svog računara ili sa mobilnog uređaja i tako smanjite opasnost od zaraze.

Elektronske usluge su deo ukupnih napora Vlade Republike Srbije da reformiše i unapredi rad javne uprave kako bi se građanima i privredi pružile kvalitetne usluge uz uštedu vremena i novca. U uslovima epidemije virusa COVID-19 elektronske usluge su se pokazale dodatno korisnim, jer zbog toga što građanima omogućavaju obavljanje brojnih administrativnih poslova od kuće, smanjuju opasnost od zaraze.

Kako biste mogli da koristite elektronske usluge neopodno je da na portalu eUprava kreirate svoju elektronsku identifikaciju (svoj korisnički nalog). Možete da koristite 3 oblika elektronske identifiacije koji će vam omogućiti pristup određenom broju elektronskih usluga:

1. Kreiranje naloga korisničkim imenom i lozinkom

Ovo je najjednostavniji način za kreiranje korisničkog naloga i predstavlja identifikaciju osnovnog nivoa pouzdanosti koji Vam dozvoljava pristup određenom broju usluga.

Detaljna uputstva kako se korisnički nalog kreira na ovaj način možete pronaći OVDE

2. Kreiranje naloga pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Građani koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) mogu da svoj korisnički nalog na portalu eUprava kreiraju i uz pomoć ovog sertifikata. Korisnički nalog kreiran na ovaj način predstavlja identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti, što Vam omogućava pristup svim uslugama eUprave.

Detaljna uputstva kako se korisnički nalog kreira na ovaj način možete pronaći OVDE

3. Prijavljivanje pomoću dvfaktorske autentikacije

Prijava dvofaktorskom autentikacijom predstavlja srednji nivo pouzdanosti za koji korisnik može sam sebi da generiše parametre putem mobilnog ili tablet uređaja, trenutno samo ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupno je 98% usluga na portalu eUprava.

Detaljna uputstva kako možete da koristite dvofaktorsku autetikaciju možete da pronađete OVDE

Od 1. aprila mogućnost ,,Iskazivanja interesovanja za upis dece u osnovnu školu“ elektronskim putem

Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine će, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, početi kasnije. Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srede, 1. aprila 2020. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem. Ovu uslugu i uputstva za njeno korišćenje možete pronaći na sledećoj adresi https://euprava.gov.rs/usluge/5569

Novu e-uslugu zajednički su izradili timovi Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji će koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim isti bude bio definisan.

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na Portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje koja će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave testiranje sa psihologom/pedagogom. Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu.

Podsećamo da je prošle godine zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis upisano više od 60 hiljada đaka u prvi razred osnovne škole. Roditelji po prvi put nisu morali da pribavljaju više od 120.000 različitih dokumenata u papirnoj formi, pri čemu su uštedeli isto toliko sati čekanja na nekom od šaltera javne uprave.

Usluga „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ je samo jedna u nizu inicijativa elektronske uprave koju Vlada Srbije kontinuirano pokreće i koja svedoči o posvećenosti digitalnoj transformaciji javne uprave i društva u celini.

Zahvaljujući dosadašnjem iskustvu i znanju celokupnog tima Vlade Srbije koji radi na reformi i digitalizaciji javne uprave, prepoznate su potrebe građana i ovakvim sistemom rada došlo je do transformacije javne uprave u servis građana, zahvaljujući čemu građani ne moraju da nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera.

Usluge javne uprave i javne informacije od strane državnih organa u toku vanrednog stanja

Informisanje javnosti

Javne usluge

Nova usluga na portalu eUprava za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektrosnku upravu Vlade Republike Srbije, pokrenulo je danas na portalu eUprava novu uslugu za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju. Ova usluga se nalazi na adresi https://euprava.gov.rs/usluge/4875

Imajući u vidu da trenutno nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima, koji elektronskim putem podnesu zahtev, biti dostavljeno na adresu prebivališta. Do okončanja vanrednog stanja naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati.

Podnošenje zahteva na portalu eUprava omogućeno je putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni od plaćanja. Ovo plaćanje na portalu može se izvršiti svim platnim karticama (viza, master, maestro i dina karticama), elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.

Podnošenje zahteva ne naplaćuje se za:

 • zasnivanje radnog odnosa
 • ostvarivanje prava na dodatak za decu
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja
 • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Za ostale namene visina takse će se prikazati kada pokrenete uslugu.