Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Izmenjen režim saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja
Utorak, 17. Jul 2018. 09:00

Izmenjen režim saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 16. i 17. jula, zbog čega će u navedenim danima, u zoni vatrenog položaja "Hrtkovački put", u periodu od 9.00 do 18.00 časova, privremeno biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Obrež-Grabovci, Brestač-Nikinci i Donji Tovarnik-Nikinci (na mestima ulaza u širi rejon poligona Nikinci).

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 30. jula ove godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje