Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Zbog artiljerijskog gađanja zatvoreni putni pravci
Sreda, 7. Mart 2018. 14:30

Zbog artiljerijskog gađanja zatvoreni putni pravci

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 6. marta i 7. marta, zbog čega će u navedenim danima, u zoni vatrenog položaja u periodu od 8.30 do 17.00 časova, biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci-Brestač, Nikinci-Buđanovci, letnji put Donji Tovarnik-Nikinci i Grabovci-Obrež (na mestima ulaza u širi rejon poligona Nikinci), kao i zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simante, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem i Aluge.

Za lica i stoku koji se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci postoji mogućnost da ostane neeksplodiranih projektila, a najstrože je zabranjeno prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje