Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Četvrtak, 17. Novembar 2016.

Donji Tovarnik ugostio preko sto lovočuvara i upravnika lovišta

Povratak

Učesnike skupa je ispred lokalne samouprave pozdravio načelnik pećinačke Opštinske uprave Željko Trbović, koji je tom prilikom izjavio da je lokalna samouprava u prethodnom periodu renovirala lovačke domove u naseljima u kojima su već postojali i izgradila nekoliko novih lovačkih domova u naseljima u kojima ih do sada nije bilo, sve sa ciljem da lovci u svih 15 naselja pećinačke opštine dobiju adekvatan prostor za rad.

Donji Tovarnik ugostio preko sto lovočuvara i upravnika lovišta
Donji Tovarnik ugostio preko sto lovočuvara i upravnika lovišta

Opština Pećinci bila je 15. novembra domaćin stručnom skupu u organizaciji Lovačke komore Srbije, namenjenom članovima Komore sa licencom za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem i obavljanje poslova lovočuvarske službe. Treći od ukupno osam stručnih skupova, koliko će ih Komora organizovati tokom novembra, održan je u lovačkom domu u Donjem Tovarniku, a preko sto članova Komore iz sremskog, mačvanskog i kolubarskog reginalnog odbora pozdravio je sekretar Lovačke komore Srbije Milovan Stojić, koji je objasnio da su godišnjim programom edukacije Lovačke komore predviđene tri teme:

1. „Bolesti divljači i postupci koji prethode službenom pregledu odstreljene divljači“, predavač prof.dr Vojislav Pavlović, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu.

2. „Etika i običaji u lovu i postupanje stručnog pratioca“, predavač mr Mihajlo Hadži Pavlović.

3. „Gazdovanje divljim papkarima – selektivni i trofejni odstrel (procena pola, starosne klase i trofejne vrednosti posmatrane divljači)“, predavač dipl. inž. šumarstva Milenko Zeremski, direktor Vojvođanskog lovca.

Učesnike skupa je ispred lokalne samouprave pozdravio načelnik pećinačke Opštinske uprave Željko Trbović, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa ličnom kartom Opštine Pećinci i naglasio da lokalna samouprava značajna sredstva ulaže u razvoj lovstva. Trbović je izjavio da je lokalna samouprava u prethodnom periodu renovirala lovačke domove u naseljima u kojima su već postojali i izgradila nekoliko novih lovačkih domova u naseljima u kojima ih do sada nije bilo, sve sa ciljem da lovci u svih 15 naselja pećinačke opštine dobiju adekvatan prostor za rad.

Kao i prethodnih godina, članovi Komore koji su prisustvovali edukaciji dobili su primerak edicije koja će im olakšati svakodnevno obavljanje poslova i pomoći da se bliže i potpunije upoznaju sa pojedinim pitanjima koja su obrađena u toku edukacije. Ovoga puta Komora je pripremila Brošuru „Lov u praksi – lovačka etika i običaji u lovu“, koji je podeljen prisutnim članovima.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje