Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Ponedeljak, 20. Novembar 2023.

Crveni krst Pećinci deo projekta Hil

Povratak

Crveni krst Pećinci deo projekta Hil
Crveni krst Pećinci deo projekta Hil

Tokom jeseni, održane su dve obuka volontera Crvenog krsta koje se sprovode u okviru projekta Hil (HEAL) - zdravije starenje u prekograničnom region. Obuke su sprovedene na Letenci i u Bosni i Hercegovini, a deo su projekta prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom koji partnerski Crveni krst realizuje sa Federalnim Crvenim križom.

Kako nam je rekla Gordana Konjević, sekretar pećinačkog Crvenog krsta, zajedničkim radom volonteri iz Srbije i Bosne i Hercegovine bolje se upoznaju i kroz druženje shvataju i uče o međusobnim različitostima i prevazilaženju svih izazova.

“Krajnji rezultat ovog projekta su dobro obučeni mobilni lokalni timovi, koji će svoje znanje i iskustvo širiti u svojoj matičnoj organizaciji i prenositi drugim volonterima. Svaka organizacija ima formiran tim od pet obučenih volontera, a ideja projekta je da oni učine dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim licima - korisnicima projekta, jer veliki broj starijih građana zanemaruje preventivne preglede i praćenje osnovnih parametara zdravlja. Kako bi se na vreme reagovalo, timovi na terenu biće obučeni da provere krvni pritisak, šećer, holesterol, te u slučaju potrebe intervenišu obezbeđivanjem lekarskog pregleda. Na ovaj način obezbedilo bi se rano otkrivanje sistemskih bolesti, kao i omogućio lakši život starijim licima - korisnicima projekta. Pored direktnih poseta najstarijim sugrađanima projektom su planirane javne manifestacije, čiji je cilj edukacija građana na temu pojedinih sistemskih oboljenja, prevencija padova u kući, osnove prve pomoći i samopomoći” – rekla je Konjević.

Ona dodaje da je svaki tim dobio opremu za realizaciju projektnih aktivnosti. Svi članovi tima dobili su komplet uniformu za jednoobraznu i prepoznatljivu prisutnost na terenu, set sto i dve klupe, kao i tendu za realizaciju Info dana, merač krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola i liflete i promotivni materijal za info dane.

Projekat Hil se sprovodi u organizacijama Crvenog krsta u sedam opština Sremskog okruga u Srbiji (Pećinci, Irig, Šid, Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma i Stara Pazova) i pet kantona u Bosni i Hercegovini (Tuzlanski, Posavski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo).

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje