Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци
Петак, 29. Април 2022.

Безбеднији саобраћај кроз центар насеља

Повратак

Безбеднији саобраћај кроз центар насеља
Безбеднији саобраћај кроз центар насеља

У Огару су завршени радови на уклањању вишка земље са банкина и зелених површина уз пут у центру насеља. Како нам је рекао председник Савета месне заједнице Огар Милан Алексић, након радова на изградњи прве фазе нове водоводне мреже у насељу преостало је нешто земље на површинама поред пута, која је спречавала отицање воде са коловоза у време падавина.

„На коловозу су се стварале водолежине у којима се на дну накупљао муљ, што је у време падавина угрожавало безбедно одвијање саобраћаја и повећавало ризик од саобраћајне незгоде у самом центру насеља. Уз подршку пећиначке локалне самоуправе вишак земље је уклоњен, па ће вода поново несметано отицати у каналску мрежу“ – каже Алексић и додаје да ће поред безбеднијег саобраћаја радови допринети и лепшем изгледу центра Огара.

Календар

Кликните на означено поље за детаље