Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Javno preduzeće „Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci“

Adresa: Ulica Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci
Tel: 022/400-735
E-mail: direkcija@pecinci.org, saobracaj@pecinci.org

Direktor: Miroslav Petrović


Odlukom Skupštine opštine Pećinci 28. oktobra 2016. godine osnovano je Javno preduzeće „Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci“, radi obezbeđivanja trajnog obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga; razvoja i unapređivanja obavljanja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja; sticanje dobiti a sve u cilju obezbeđenja javnog osvetljenja koji obuhvata održavanje, adaptaciju i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene, kao i radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima u ulicama u naselju i komunalne izgradnje i održavanja, a sve kao dobara od opšteg interesa i od značaja za Opštinu i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.