Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Četvrtak, 17. Oktobar 2019.

Bolja međusektorska saradnja u sprečavanju nasilja

Povratak

Bolja međusektorska saradnja u sprečavanju nasilja
Bolja međusektorska saradnja u sprečavanju nasilja

U Opštini Pećinci 11. oktobra je održan Okrugli sto „Zakon o sprečavanju nasilja u porodici –analiza perioda od primene zakona“. Organizator skupa je bio Centar za socijalni rad Pećinci, a predavač diplomirana socijalna radnica Branislava Maksimović Ćuskić. U radu Okruglog stola učestvovali su supervizori,pravnici i zaposleni na osnovnim stručnim poslovima iz centara za socijalni rad Pećinci, Ruma i Irig.

Cilj održanog skupa bila je analiza primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u periodu od 2016. godine, od kada se zakon primenjuje, kao i unapređenje saradnje između različitih aktera na lokalnom nivou. Kako nam je rekla Branislava Maksimović Ćuskić, prva tema okruglog stola su bile ključne novine koje je doneo novi Zakon, a druga analiza dosadašnje primene Zakona.

Nakon konstruktivne diskusije i razmene iskustava, donet je zaključak da je zakon doneo dosta pozitivnih elemenata u borbi protiv nasilja, ali da ima i određenih nedostataka. Kao pozitivno istaknuto je donošenje hitnih mera koje se izriču počiniocima nasilja,poboljšano funkcionisanje grupe za koordinaciju kojom je omogućena bolja međusektorska saradnja, kao i podela odgovornosti između institucija koje se bave sprečavanjem nasilja u porodici. Kao negativno prepoznato je to da se u nekim slučajevima zloupotrebljava mogućnost prijave nasilja, da na grupi za koordinaciju, koju vodi Opštinsko javno tužilaštvo, ima malo sačinjenih individualnih planova za žrtve nasilja, kao i da na sastancima grupe ne prisustvuju druge institucije i žrtve nasilja“ – izjavila je Maksimović Ćuskić.

Učesnici skupa su definisali i nekoliko preoporuka, poput potrebe uvođenja fizičkog obezbeđenja u centre za socijalni radi preporuke da nasilnici kojima su izrečene hitne mere treba da budu uključeni u radionice koje bi za njih bile obavezujuće,a ujedno su naglasili da bi ove mere trebalo da budu regulisane zakonom.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje