Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове

Начелник: Биљана Милошевић
тел: 022-400-752
е-пошта: nacelnik.privreda@pecinci.org